• Metallografie

  Ausstattung:             nähere Informationen
  Ansprechpartnerin:   Birgit Kunze, Metallografin
  Telefon:                   0355 69-3703
  E-Mail:                      kunze[at]tu-cottbus.de
   
 • Mechanische Werkstoffprüfung

  Ausstattung:             nähere Informationen
  Ansprechpartnerin:   Grit Rodenbeck, Werkstoffprüferin
  Telefon:                   0355 69-3703
  E-Mail:                      grit.rodenbeck[at]tu-cottbus.de
   
 • Eigenspannungsmessungen

  Ausstattung:             nähere Informationen
  Ansprechpartnerin:    Grit Rodenbeck, Werkstoffprüferin
  Telefon:                   0355 69-3703
  E-Mail:                      grit.rodenbeck[at]tu-cottbus.de
 • XPS/UPS/FTIR-Spektroskopie

  Ausstattung:             nähere Informationen
  Ansprechpartner:       Prof. Dr. rer. nat. habil. Dieter Schmeißer 
  Telefon:                   0355 69-3073
  E-Mail:                      dsch[at]tu-cottbus

                                 Guido Beuckert 
  Telefon:                   0355 69-2996
  E-Mail:                      beuckert[at]tu-cottbus.de
   

 • Rasterelektronenmikroskopie

  Ausstattung:             nähere Informationen
  Ansprechpartnerin:    Dipl.-Ing. Sebastian Bolz
  Telefon:                   0355 69-5105
  E-Mail:                      mailto:sebastian.bolz[at]tu-cottbus.de 

 • Oberflächenanalytik


  Ausstattung:            nähere Informationen
  Ansprechpartner:      Dipl.-Ing. Muhammed Naveed
  Telefon:                  0355 69-4188
  E-Mail:                     naveemuh[at]tu-cottbus.de

                                Prof. Dr. rer. nat. habil. Dieter Schmeißer 
  Telefon:                  0355 69-3073
  E-Mail:                     dsch[at]tu-cottbus

                                Guido Beuckert 
  Telefon:                  0355 69-2996
  E-Mail:                     beuckert[at]tu-cottbus.de
   

 

 

 

REM-Gefügeaufnahme
 

 

 

Rasterelektronenmikroskop
 

 

 

Lichtmikroskopie
 

 

 

Servohydraulische Prüfmaschine