(11.07.2011) Kolloquium Verkehrsplanung und Bahntechnik

11.07.2011 - Straßenbahngleisbau

Stand der Technik + Baustellenbegehung Bahnhofstr. Cottbus // Referent: Dr.-Ing. Joachim Süß, Prokurist ThyssenKrupp GfT Gleistechnik

[zurück]